Etický kodex

Co očekávat od svého makléře?

 1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy profesionálním a kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky. Makléři Reality IQ si navzájem poskytují nabyté zkušenosti a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb klientovi.
 2. Kvalita poskytovaných služeb a produktů bude pravidelně vyhodnocována vedením společnosti a podle potřeby budou přijímána vhodná opatření.
 3. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
 4. Realitní makléř volí vždy takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta. Zároveň se vždy bude vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a zavádějícím informacím.
 5. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 6. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
 7. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři v rámci Reality IQ a rovněž s makléři jiných společností, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
 9. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, a zároveň i svoji osobnost.
 10. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
 1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy profesionálním a kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky. Makléři Reality IQ si navzájem poskytují nabyté zkušenosti a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb klientovi.
 2. Kvalita poskytovaných služeb a produktů bude pravidelně vyhodnocována vedením společnosti a podle potřeby budou přijímána vhodná opatření.
 3. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
 4. Realitní makléř volí vždy takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta. Zároveň se vždy bude vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a zavádějícím informacím.
 5. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 6. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
 7. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři v rámci Reality IQ a rovněž s makléři jiných společností, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
 9. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, a zároveň i svoji osobnost.
 10. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
UDĚLÁME PRO VÁS
marketing zakázky
poradenství
finanční služby
právní služby
zjistit vše
Investiční projekt Pánské Dubenky
Bývalá továrna Singer láká k investici
zjistit vše
ZNÁTE NĚKOHO KDO PRODÁVÁ NEMOVITOST?
Získejte až 10.000 Kč!
zjistit vše
KARIÉRA
Nastartujte svou kariéru s nejrychleji rostoucí realitní kanceláři v ČR.
zjistit vše

NAPSALI O NÁS - realityIQ v médiích