Zákon o realitní činnosti

Zákon o realitní činnosti

Realitní činnost je jedna z oblastí podnikání, která v České republice nemá u spotřebitelů příliš velkou důvěru. Protože se jedná o živnost volnou, může realitní služby poskytovat každý, kdo splní všeobecné podmínky. Stačí tedy, aby jedinec dosáhl věku 18 let, byl způsobilý k právním úkonům a byl bezúhonný. Současná legislativa tak umožňuje vykonávat činnost realitního makléře bez prokazování odborné ani jiné způsobilosti, což je pro tuto profesi velmi nedostačující. 

Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že činnost soukromého zprostředkování koupě, prodeje a směny realit, byla od roku 1925 řazena mezi živnosti koncesované. Kromě všeobecných podmínek, které byly vyžadovány u všech živností, bylo zapotřebí doložit dostatečné vzdělání i odbornou způsobilost. V roce 1966 však došlo ke zrušení tohoto zákona a od 90. let se realitní trh řídí liberálnější právní úpravou.

Speciální úprava je víc než žádoucí

Speciální zákon vztahující se k realitní činnosti chybí nejen v České republice, ale také ve Španělsku, Lotyšsku, Nizozemsku nebo Rumunsku. Oproti tomu zákonnou úpravu lze najít ve Finsku, Itálii, Irsku, Maďarsku, Slovinsku, Švédsku, Belgii, Dánsku, Francii, Portugalsku, Švýcarsku, Rakousku, Norsku, Polsku, Slovensku, Litvě, Německu a Spojeném království.

Potřebu zákonného ošetření realitní činnosti dokazuje dotazníková akce z loňského roku, kterou uskutečnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Konkrétně bylo osloveno celkem 2 284 respondentů, z toho 46% tvořili spotřebitelé a 54% realitní zprostředkovatelé. Obě skupiny vyjádřily vzájemnou shodu především ve třech oblastech. V první řadě se jedná o nastavení kvalifikačních kritérii pro realitního makléře, zavedení zákonného pojištění odpovědnosti u zprostředkovatelů a určení pravidel pro příjem financí od klientů. O speciální legislativní úpravu projevilo zájem 76% realitních zprostředkovatelů a až 81% spotřebitelů.

Zákon je ve fázi přípravy

Mezi hlavní cíle připravovaného zákona se řadí především stanovení pravidel pro výkon realitních služeb, a to takovým způsobem, aby došlo k oddělení poctivých realitních kanceláří od těch, které své klienty okrádají, uvádějí v omyl a poskytují nekvalitní služby. Na tento cíl navazuje posílení ochrany práv spotřebitelů, s čímž souvisí zvýšení jejich důvěry v realitní služby. Předložení věcného záměru zákona je naplánované na květen 2015. Harmonogram legislativního procesu je zakončen legisvakanční lhůtou (tj. doba mezi počátkem platnosti a účinnosti právního předpisu) v roce 2017.

Podle statistických údajů Ministerstva pro místní rozvoj se na našem území nachází 15 300 realitních zprostředkovatelů, na jednoho realitního zprostředkovatele přitom připadá 688 obyvatel. Ze zemí Evropské unie je větší počet zprostředkovatelů pouze v Itálii (50 000), Španělsku (35 000) a Francii (25 000).

 

UDĚLÁME PRO VÁS
marketing zakázky
poradenství
finanční služby
právní služby
zjistit vše
Investiční projekt Pánské Dubenky
Bývalá továrna Singer láká k investici
zjistit vše
ZNÁTE NĚKOHO KDO PRODÁVÁ NEMOVITOST?
Získejte až 10.000 Kč!
zjistit vše
KARIÉRA
Nastartujte svou kariéru s nejrychleji rostoucí realitní kanceláři v ČR.
zjistit vše

NAPSALI O NÁS - realityIQ v médiích