Realitní trh čeká na podzim další změna

Dlouho diskutované téma se stalo skutečností.  Pokud schvalovací proces proběhne podle očekávání, začne od 1. 10. 2016 platit novela zákona o nabytí nemovitostí, která přenese úhradu daně při převodu nemovitosti na kupující. Kdy přesně vstoupí novela v platnost, závisí na datu podpisu prezidentem republiky.  Následně musí být vše uveřejněno ve sbírce zákonů, což si vyžádá odhadem jeden měsíc. Smlouvy podané na katastr nemovitostí do účinnosti zákona by se řídily stávající úpravou, od data účinnosti podané smlouvy novou úpravou.

Prodávající již nebude ručitelem, proto můžeme očekávat, že ve smlouvách nebude sjednáváno zajištění úhrady daně. Stávající osvobození převodu novostaveb se nebude vztahovat na nedokončené (rozestavěné) nemovitosti. Osvobozen bude nově pouze první převod dokončené stavby či jednotky, nebo  pozemku, jehož je dokončená stavba součástí a převodů staveb či jednotek s povolením předčasného užívání. Předmětem daně bude prodloužení trvání práva stavby. Předmětem daně bude inženýrská sít, která je součástí budovy. 

Od daně z nabytí budou osvobozeny obce a kraje, ty nebudou muset ani podávat daňové přiznání. Novela také zpřesňuje určení základu daně pro případ přeměn právnických osob při převodu jmění na společníka a při nabytí vlastnického práva k závodu nebo části závodu, jejichž součástí je nemovitost.

Výše daně zůstává stejná, 4 % ze základu daně. Termín pro podání daňového přiznání a úhradu zálohy na daň je nadále do 3 měsíců od vkladu vlastnického práva.

Přenesení daňové povinnosti z prodávajícího na kupujícího může znamenat navýšení nákladů na pořízení nemovitosti. Dle našich informací jsou banky připraveny poskytovat hypotéku jak na kupní cenu, tak na úhradu daně z nabytí, samozřejmě za předpokladu, že bude dodržen limit LTV. Podle ministerstva financí zákon i nadále umožní poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření, pokud z úvěru zaplatí nejen nemovitost, ale nově i daň z nabytí. 

UDĚLÁME PRO VÁS
marketing zakázky
poradenství
finanční služby
právní služby
zjistit vše
Investiční projekt Pánské Dubenky
Bývalá továrna Singer láká k investici
zjistit vše
ZNÁTE NĚKOHO KDO PRODÁVÁ NEMOVITOST?
Získejte až 10.000 Kč!
zjistit vše
KARIÉRA
Nastartujte svou kariéru s nejrychleji rostoucí realitní kanceláři v ČR.
zjistit vše

NAPSALI O NÁS - realityIQ v médiích