Pozvánka na valnou hromadu společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

Představenstvo společnosti Realitní kancelář Reality IQ, a.s., se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava, IČ 293 18 238, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10474.

svolává

řádnou valnou hromadu

která se koná dne 26.1.2016 od 10.00 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Marcely Veberové, Fryštátská 81, 733 01 Karviná

Pořad jednání valné hromady: 

  1. Zahájení valné hromady 
  2. Volba orgánů valné hromady 
  3. Odvolání členů představenstva
  4. Volba předsedy představenstva a místopředsedy představenstva
  5. Odvolání člena dozorčí rady
  6. Volba člena dozorčí rady
  7. Závěr valné hromady 

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 26.1.2016 od 09.30 hodin v místě konání valné hromady. 

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. 

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. 

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. 

UDĚLÁME PRO VÁS
marketing zakázky
poradenství
finanční služby
právní služby
zjistit vše
Investiční projekt Pánské Dubenky
Bývalá továrna Singer láká k investici
zjistit vše
ZNÁTE NĚKOHO KDO PRODÁVÁ NEMOVITOST?
Získejte až 10.000 Kč!
zjistit vše
KARIÉRA
Nastartujte svou kariéru s nejrychleji rostoucí realitní kanceláři v ČR.
zjistit vše

NAPSALI O NÁS - realityIQ v médiích