Ano pro realitní zákon zní z obou stran

Odbor veřejných dražeb MMR uskutečnil v souladu s postupem zapojování veřejnosti do legislativního procesu dotazníkovou akci, a to v rámci přípravy návrhu věcného záměru zákona o realitním podnikání. Výsledky dotazníkové akce přinášíme v tomto článku.
 
Zveřejněny byly dva typy dotazníků, jeden zaměřený na spotřebitele, druhý na realitní zprostředkovatele.

Akce probíhala od 23. 6. 2014 do 20. 7. 2014. Celkem odpovědělo 2284 respondentů.

Odkazy na dotazníky byly zveřejněny na webových stránkách ministerstva a jejich propagace byla zajištěna i několika dalšími způsoby. Široké veřejnosti byla celá akce dána na vědomí prostřednictvím dvou zveřejněných tiskových zpráv ministerstva (na začátku akce a v její polovině), které byly dále šířeny do médií. Některým realitním zprostředkovatelům byly dotazníky doručeny adresně pomocí databáze odboru veřejných dražeb a o další distribuci se postarali i členové pracovní skupiny, kteří byli v tomto smyslu také požádáni o spolupráci.

Dotazník pro spotřebitele obsahoval 12 různých otázek (s možností jedné podotázky), v nichž mohli vyjádřit svoje případné dosavadní zkušenosti s realitními zprostředkovateli a označit problémy, jež považují v tomto oboru za nejzávažnější. Z celkového počtu činili spotřebitelé 46 % respondentů (tj. 1052 zodpovězených dotazníků).

Dotazník pro realitní zprostředkovatele obsahoval 9 různých otázek (vč. jedné otázky s 8 podotázkami), které zjišťovaly jejich pohled na současnou situaci v oboru a také jim umožnily definovat jeho nejkritičtější aspekty. Z celkového počtu činili realitní zprostředkovatelé 54 % respondentů (tj. 1232 zodpovězených dotazníků).

Z obou dotazníků také zcela jasně vyplynulo, pro jaké oblasti by měla být základní pravidla pro výkon realitní činnosti novou legislativou nastavena. Obě skupiny respondentů jsou v těchto oblastech ve vzájemné shodě. Jedná se především o:
  • nastavení pravidel kvalifikačních kritérií pro výkon této činnosti,
  • zavedení zákonného pojištění odpovědnosti pro realitní zprostředkovatele a
  • nastavení pravidel pro přijímání finančních prostředků od klientů.
Dá se tedy konstatovat, že obě skupiny kladou především důraz na nastavení pravidel z hlediska ochrany spotřebitele.

Na závěr dotazníků byla oběma skupinám položena stejná otázka, a to, zda si myslí, že je třeba speciálním zákonem nastavit základní pravidla pro zprostředkovatelskou realitní činnost, která dosud není legislativně upravena. Spotřebitelé i realitní zprostředkovatelé se vyslovili jednoznačně, že ANO (viz grafy níže).

\"\"

 
\"\"Ministerstvo pro místní rozvoj i díky této dotazníkové akci získalo potřebnou zpětnou vazbu od široké veřejnosti, která potvrdila, že věcné řešení v rámci připravovaného věcného záměru zákona je cíleno právě tam, kde jsou vnímány ty nejzásadnější problémy v oblasti zprostředkování realitních služeb.

Podrobné vyhodnocení jednotlivých otázek obou dotazníků naleznete zde:

    Dotazník pro spotřebitele[PDF, 409.95KB]

    Dotazník pro realitní zprostředkovatele[PDF, 461.03KB]

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

UDĚLÁME PRO VÁS
marketing zakázky
poradenství
finanční služby
právní služby
zjistit vše
Investiční projekt Pánské Dubenky
Bývalá továrna Singer láká k investici
zjistit vše
ZNÁTE NĚKOHO KDO PRODÁVÁ NEMOVITOST?
Získejte až 10.000 Kč!
zjistit vše
KARIÉRA
Nastartujte svou kariéru s nejrychleji rostoucí realitní kanceláři v ČR.
zjistit vše

NAPSALI O NÁS - realityIQ v médiích