Zpracování osobních údajů

Společnost Realitní kancelář Reality IQ a.s., IČO: 29318238, se sídlem 28. října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10474, jako správce (dále jen „Správce“), tímto ve vztahu ke svým klientům plní informační povinnost dle ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“):

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem jednání o uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a klientem, a to bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce může na základě souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje i za dalšími účely, které budou vždy konkretizovány při udělení příslušného souhlasu klientem.

Správce zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém mu byly klienty poskytnuty, a to prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů).

Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Poskytnutí osobních údajů klienty je dobrovolné, avšak odepře-li klient poskytnutí osobních údajů, nemůže být mezi Správcem a klientem uzavřena smlouva.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategorií osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může klient:

 • požádat Správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Se souhlasem klienta mohou být jeho osobní údaje v rozsahu, jak je poskytnul Správci, předány Správcem následujícím osobám:

 • společnosti Bonnet.cz spol. s r.o., IČO: 29048770, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162752
 • společnosti chytryhonza.cz, s.r.o., IČO: 28933648, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154051

a to za účelem nabídky zprostředkování financování.

Společnost Realitní kancelář Reality IQ a.s., IČO: 29318238, se sídlem 28. října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10474, jako správce (dále jen „Správce“), tímto ve vztahu ke svým klientům plní informační povinnost dle ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“):

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem jednání o uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a klientem, a to bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce může na základě souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje i za dalšími účely, které budou vždy konkretizovány při udělení příslušného souhlasu klientem.

Správce zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém mu byly klienty poskytnuty, a to prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů).

Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Poskytnutí osobních údajů klienty je dobrovolné, avšak odepře-li klient poskytnutí osobních údajů, nemůže být mezi Správcem a klientem uzavřena smlouva.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategorií osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců.

 

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může klient:

 • požádat Správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

Je-li žádost shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Se souhlasem klienta mohou být jeho osobní údaje v rozsahu, jak je poskytnul Správci, předány Správcem následujícím osobám:

 • společnosti Bonnet.cz spol. s r.o., IČO: 29048770, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162752
 • společnosti chytryhonza.cz, s.r.o., IČO: 28933648, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154051

a to za účelem nabídky zprostředkování financování.

UDĚLÁME PRO VÁS
marketing zakázky
poradenství
finanční služby
právní služby
zjistit vše
ZNÁTE NĚKOHO KDO PRODÁVÁ NEMOVITOST?
Získejte až 10.000 Kč!
zjistit vše
KARIÉRA
Nastartujte svou kariéru s nejrychleji rostoucí realitní kanceláři v ČR.
zjistit vše
INSOLVENCE, EXEKUCE A VÝKUP NEMOVITOSTÍ
Výkup nemovitostí ihned
Záloha na kupní cenu
Oddlužení nemovitosti
zjistit vše

NAPSALI O NÁS - realityIQ v médiích