Pozvánka na valnou hromadu společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

Představenstvo společnosti Realitní kancelář Reality IQ, a.s., se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava, IČ 293 18 238, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10474.

svolává

řádnou valnou hromadu

která se koná dne 26.1.2016 od 10.00 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Marcely Veberové, Fryštátská 81, 733 01 Karviná

Pořad jednání valné hromady: 

  1. Zahájení valné hromady 
  2. Volba orgánů valné hromady 
  3. Odvolání členů představenstva
  4. Volba předsedy představenstva a místopředsedy představenstva
  5. Odvolání člena dozorčí rady
  6. Volba člena dozorčí rady
  7. Závěr valné hromady 

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 26.1.2016 od 09.30 hodin v místě konání valné hromady. 

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. 

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. 

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. 

UDĚLÁME PRO VÁS
marketing zakázky
poradenství
finanční služby
právní služby
zjistit vše
ZNÁTE NĚKOHO KDO PRODÁVÁ NEMOVITOST?
Získejte až 10.000 Kč!
zjistit vše
KARIÉRA
Nastartujte svou kariéru s nejrychleji rostoucí realitní kanceláři v ČR.
zjistit vše
INSOLVENCE, EXEKUCE A VÝKUP NEMOVITOSTÍ
Výkup nemovitostí ihned
Záloha na kupní cenu
Oddlužení nemovitosti
zjistit vše

NAPSALI O NÁS - realityIQ v médiích